facebook   twitter
KPSS'ye -218 Gün -1   Saat Kaldi
Konu: İnkılap Tarihi Kısa Notlar  (Okunma sayısı 3888 defa)
0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
28 Şubat 2010, 22:25
*
Çevrimdışı
İNKILAP TARİHİ


•   II. Meşrutiyet dönemi düşünce akımı.......................Türkçülük
•   II. meşrutiyetin ilan edilmesine yol açan olaylar...................Reval görüşmeleri, İttihat ve Terakkinin çalışmaları, Abdülhamid’in istibdat yönetimi
•   31 Mart olayı................... sistemi değiştirmeye yönelik çıkan ilk isyan
•   Balkan savaşlarıyla..............Arnavutluk, Makedonya, Batı Trakya, Ve Ege adaları (Gökçeada ve Bozcaada Hariç) kaybedildi
•   Arnavutluk.......................I. balkan savaşı sırasında bağımsızlığını ilan etti
•   Arnavutluk......................Osmanlıdan ayrılan son balkan devleti
•   I Balkan savaşı sonunda imzalanan anlaşma..................Londra barış antlaşması
•   On iki ada ve Rodos’un balkan savaşları sonuna kadar geçici olarak İtalya’ya bırakılması.............Uşi antlaşması
•   II Balkan savaşında......................Edirne ve Kırklareli geri alındı
•   Balkan savaşlarını bitiren anlaşmalar.....................Bükreş ant. (bulgarista- diğer balkan devletleri), İstanbul ant. ( Osmanlı-bulgaristan), Atina ant. (osmanlı-Yunanistan)
•   Rusya I.dünya savaşından........................ Brest Litowsk ant. İle geri çekildi
•   Rusya’nın Berlin ant. İle kendine bırakılan Kars, Ardahan, Batum’u Osmanlıya geri vermesi.............. Brest Litowsk ant
•   Osmanlının I. Dünya savaşında başarılı olduğu tek cephe.....................Çanakkale cephesi
•   Dünya savaşında M. Kemal’in görev aldığı cepheler........................Çanakkale cephesi, Kafkas
•   cephesi, Suriye cephesi
•   Yeni bir Türk devleti kurma amacı taşıyan cemiyet..................Trakya paşaeli cemiyeti
•   M. Kemal Samsun raporuyla.................... ilkkez resmi görevine ters düştü
•   Havza genelgesinde..............Mondros ateşkesine ilk kez açıkça karşı çıkılmış
•   Kurtuluş savaşının amacı- gerekçesi –yöntemi..................Amasya genelgesi
•   İlk kez resmi bir kuruldan söz edilmesi......................Amasya genelgesi
•   Manda ve himayenin ilk reddedilmesi....................Erzurum kongresi
•   Kapitülasyonların ilk kez reddedilmesi............... Erzurum kongresi
•   Temsil heyetinin oluşturulması................. Erzurum kongresi
•   Misakı Millinin ilk şeklinin belirlendiği olay.................... Erzurum kongresi
•   Erzurum Kongresi.............Trabzon muhafazaa-i Hukuk Cemiyeti ve Erzurum Müdafaa-i Hukuk cemiyeti tarafından toplanmış
•   Manda ve himayenin kesin olarak reddedilmesi......................Sivas kongresi
•   Temsil kurulunun ‘’bütün yurdu’’ temsil eder şeklinde yeniden düzenlenmesi.................. Sivas kongresi
•   İrade-i Milliyenin çıkarılması.....................Sivas kongresi
•   Temsil kurulunun yürütme yetkisini kullanması..................Ali Fuat Paşayı batı cephesine ataması
•   Temsil kurulunun ilk siyasi başarısı............Damat Ferit’in görevden alınması
•   Temsil kurlunun ikinci siyasi başarısı.....................Amasya protokolü
•   Sivas kongresinden sonra Temsilciler kurulunun istanbul hükümeti ile bütün ilişkisini kesmesinde etkili olan olay...........Ali Galip Olayı
•   Misakı Milli kararları....................Sınırlar, Boğazlar, Azınlık hakları, Kapitülasyonlar, Arap ülkeleri, Batı trakya, Vilayeti Selase( Kars, Ardahan, Batum’da halk oylaması), Osmanlı borçları
•   Misakı Milli’yi ilk tanıyan devlet...................Rusya (moskova ant.)
•   Misakı Milli’den taviz verilen antlaşmalar..................Ankara ve Moskova ant.
•   Milli mücadele döneminde Mustafa Kemal’in katkılarıyla Yunus Nadi ve Halide Edip tarafından..........................Anadolu ajansı kurulmuş
•   Hakimiyeti Milliye gazetesinin çıkarılması....................Temsil heyetinin Ankara’ya gelmesinden sonra
•   Kurtuluş savaşının diplomatik kaynağı................Misakı milli kararları
•   Amasya genelgesinde............... Azınlıklar ile ilgili bir hüküm yer almamıştır
•   Erzurum kongresinde................ Azınlıklara egemenliğimizi ve toplumsal dengemizi bozacak imtiyazların verilemeyeceğinin  ilk kez belirtilmesi
•   Amasya görüşmelerinde ..........................Müslüman olmayan azınlıklara devletin birliğini bozacak ayrıcalıkların tanınmayacağı kararı alınmıştır
•   Lozan antlaşmasında..............................Azınlıklar Türk vatandaşı olarak kabul edilmiştir
•   I. TBMM’nin çıkardığı ilk kanun...................ağnam vergisinin arttırılması
•   I.TBMM’nin çıkardığı ikinci kanun...............Hıyaneti Vataniye kanunu
•   I. TBMM’de en çok tartışılan konu...............................Ulusal egemenlik
•   I. TBMM’nin açılmasını hızlandıran olay...................İtilafların mebusanı dağıtması
•   Hıyaneti Vataniye kanunun yayınlanması.......................İstiklal mahkemeleri
•   Gediz taarruzu..................olumsuz sonuçlanmasının ardından batı cephesi komutanlığına Ali Fuat Paşa yerine İsmet Paşa getirildi
•   I İnönü savaşı..................Düzenli ordunun kazandığı ilk zafer
•   I İnönü savaşı sonucunda..................Teşkilatı esasiye(1921) / Rusya ile Moskova ant. / Afganistan ile dostluk ant. / Londra konferansı / İstiklal marşının kabulü
•   Londra konferansı........................İtilaf devletleri TBMM hükümetini ilk kez resmen tanıdılar
•   ‘’Siz orada yalnız düşmanı değil milletin makus talihinide yendiniz’’.....................II. İnönü
•   İtalyanların anadoluda işgal ettikleri yerleri boşaltmaya başlaması...................II. İnönü
•   Kurtuluş savaşında düzenli ordunun başarısız olduğu ilk ve tek savaş ................Kütahya- Eskişehir savaşları
•   M. Kemal’in başkomutan seçilmesi.....................Kütahya- Eskişehir savaşları sonucunda
•   Tekalife Milliye emirleri................................ Kütahya- Eskişehir savaşları sonucunda
•   ‘Hattı müdafa yoktur sathı müdafa vardır’....................Sakarya savaşı
•   Sakarya savaşı sonuçları..........................Kars ant. (Kafkas devletleriyle) / Ankara ant.(fransızlarla) / Esir değişim yapıldı / M.Kemal’e gazi ve mareşal rütbesi verildi / Türk taarruz dönemi başladı
•   Kars antlaşması......................Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan  X  TBMM
•   Kars ant....................Doğu sınırı kesinleşti
•   Ankara antlaşması (1921)............Hatay ve iskenderun hariç Güney sınırı çizildi. İtilaf devletleri arasında parçalanma başladı
•   TBMM ile savaşa son vererek ant. yapan ilk devlet...............Fransa
•   ‘Düşman karşısında bulunan ordumuz başsız bırakılamazdı. Bunun için bırakamam ve bırakmayacağım’........................Büyük Taarruz
•   Büyük Taaruz sonucunda ...........Mudanya ateşkes ant. İmzalandı
•   Mudanya ateşkes antlaşmasına katılan devletler.............Türkiye, İngiltere, Fransa, İtalya  (türkiye’yi İsmet İnönü temsil etti)
•   Avrupa’da ilk büyükelçilik ........................Gürcistan tarafından açıldı
•   Doğu Trakya’nın Yunan işgalinden kurtarılması...................Mudanya ateşkes ant.
•   Devletlerin TBMM’yi tanıma sırası.......................Ermenistan, Afganistan, Rusya, Fransa
•   Lozan’da Fransa’nın en çok itiraz ettiği konular................Kapitülasyonlar, Yabancı okullar
•   Lozanı kesintiye uğratan konular...........................Ermeni sorunu, Kapitülasyonlar
•   Harf inkılabının temel amacı................Okuma yazmayı kolaylaştırarak okur yazar oranını arttırmak
•   Millet mekteplerinin açılmasındaki amaç....................Okuma yazma çağını geçirmiş olan yetişkinlerede okuma yazma öğretmek ve yeni türk harflerinin tanıtılmasını sağlamak
•   Halifeliğin kaldırıldığı gün...........................Şeriye ve Efkaf veklaeti kaldırıldı / Erkanı Harbiye vekaleti kaldırıldı / Tevhidi Tedrisat kanunu kabul edildi / Osmanlı hanedanının Türkiye sınırları dışına çıkarılması kararlaştırıldı
•   Latin harfleriyle basılan ilk gazete.....................Mardin gazetesi (1928)Mesajı Paylaş | Kayıtlı
Aslında insanı en çok acıtan şey; hayal kırıkları değil.
Yaşanması mümkünken, yaşayamadığı mutluluklardır.
 Powered by SMF 2.0 RC5 | SMF © 2006–2011, Simple Machines LLC
Simple Audio Video Embedder